FARNOST JÍTRAVANOC KOSTELŮ 2022

Nádherná atmosféra a velký zájem o náš kostel sv. Pankráce v Jítravě, který na NOCI KOSTELŮ 10.6.2022 navštívilo skoro 190 hostů, bylo pro nás velkým potěšením. Program zahájil překrásný koncert sboru Cum decore pod vedením sbormistra pana Čeňka Svobody. Překvapení, které vydal náš kostel je skleněný oltář Božího hrobu. Jeho zhlédnutí přilákal spoustu lidí, příběh jeho nalezení, představil a vyprávěl administrátor farnosti Michal Olekšák. Večer se rozezněly i naše varhany a zvon, díky dceři naší pastorační asistentky paní Radky Šturmové, která v tu chvíli již seznamovala návštěvníky také s naší Fara Jítrava, která se otevřela k prohlídce a kde byla přichystána ochutnávka mešních vín. 

Všem vám moc děkujeme za návštěvu našeho kostela a fary v Jítravě. 


Farní piknik

Náš kostel opět ožil a byl netradičně plně obsazen, a to díky nové pouti, která je prvním plodem synody ve farnosti v Jablonné v Podještědí. Cyklo-pouť ke svatému Pankráci ve Farnost Jítrava, která měla svůj začátek u baziliky v Jablonného v Podještědí. Velké poděkování patří otci Pavlovi Maria Mayerovi OP, který sloužil poutní mši svatou, za účasti administrátora farnosti otce diákona Michala. Otec Pavel zároveň od svých farníků, dostal na farní zahradě první gratulace ke životnímu jubileu. Po mši svaté následovalo agapé na Fara Jítrava. Oba administrátoři farnosti Jítrava otec Pavel i otec diákon Michal Olekšák se domluvili, že by mohla vzniknout nová tradice poutě do kostela ke svatému Pankráci v Jítravě. Všem velké Pán Bůh zaplať za organizaci poutě a Fara Jítrava, za zázemí pro agapé. Otázka z poutě: Kolik kostelů zasvěcených svatému Pankráci naleznete v České republice? 


1. BENEFIČNÍ KONCERT


15. června se uskutečnil 1. BENEFIČNÍ KONCERT na záchranu našeho kostela sv. Pankráce v Jítravě. 
Zazněly zde krásné písně sboru Zpěvandule z Mimoně, pod taktovkou sbormistryně paní Reginy Krchňákové. 
Výtěžek z tohoto koncertu, byl uložen na transparentní účet k ostatním darům na opravu kostela.
Velké díky patří administrátorovi farnosti panu Michalovi Olekšákovi, všem dárcům, hostům a hlavně účinkujícím.

Platby přes QR platby

Rádi byste podpořili naší farnost?

Finanční příspěvky můžete zasílat pomocí trvalého příkazu přímo na bankovní účet farnosti, nebo využijte níže uvedených  QR kódů s přednastavenou částkou.

Bankovní spojení Farnost Jítrava, kostel sv. Pankráce: bankovní účet: 107-9497590237/0100 Komerční Banka, a.s. Liberec

DĚKUJEME VÁM!


Veřejná sbírka 

na záchranu kostela sv. Pankráce vyhlášená Římskokatolickou farností Jítrava

Veřejná sbírka
Veřejná sbírka