FARNOST JÍTRAVA


VELIKONOCE V KŘIŠŤÁLOVÉM ÚDOLÍ

V neděli 24. března bylo možné si opět prohlédnout skleněný Boží hrob v našem kostele svatého Pankráce v Jítravě. 

Prohlídka byla připravená pro širokou veřejnost na začátku Svatého týdne a v rámci akce Velikonoce v Křišťálovém údolí 2024

Těší nás stále velký zájem, dnes to bylo přes pět desítek návštěvníků o náš skleněný Boží hrob, který je k vidění pouze několikrát v roce. 

V letošním roce to bude ještě na :

Svatopankráckou pouť  12. května 

Noc kostelů 7. června 

a na podzim.

Těšíme se na vás! 

FARNOST MĚNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO


Změnili jsme telefonní číslo farnosti. Staré číslo ( 602 945 915) již nefunguje prosíme uložte si nové číslo farnosti : +420 731 110 007


NOC KOSTELŮ 2023

V pořadí již druhá Noc kostelů se konala v pátek 2.6.

Děkujeme všem návštěvníkům, za tak velký zájem . 

Pastorační asistentka paní Radka Šturmová přivítala všechny návštěvníky a uvedla co nás v dnešním programu čeká. 

Jako první vystoupení, které noc kostelů začínalo bylo vystoupení sborů CUM DECORE  a CUM AMORE, v čele se sbormistrem panem Čeňkem Svobodou, které známe již z prvního ročníku. Zazněly sborové písně na téma letokruhy letem světem a skrze roční období.

Dále pokračovala úžasná přednáška na téma o životě nočních tvorů v kostele, kterou nás provedl pan Horáček- místopředseda speologické společnost Liberec, která byla zakončená dotazy návštěvníků.

K vidění byl také skleněný Boží hrob, objevený loňský rok panem administrátorem Michalem Olekšákem a velké díky patří i skláři  panuJiřímu Pačinkovi- Pačinek Glass za zapůjčené skleněné dílo poutníků, které jsme měli možnost v tuto vyjimečnou noc vystavit. 

Akce se letošní rok opravdu velice podařila a jsme rádi, že jste si k nám našli cestu! 

  


KURZ ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN

V pondělí 29.5. se konal první kurz aranžování z živých květin. Na faře jsme přivítaly floristku paní Míšu Hübnerovou, která kurz vedla a patří jí velké díky.

Tato akce byla spojena s výzdobou do kostela a navazovala tak na akci Noci kostelů, který se bude konat v pátek 2.6.

Aranžmá bylo tvořeno s podlouhlého florexu a krásných živých květů růží, karafiátů a dalších.

Kurz probíhal v krásném prostředí našeho barokního sálu a moc jsme si jej užily.

Další setkání třeba s věnci nebo sušinovou vazbou budou navazovat.  

CYKLOPOUŤ KE SV. PANKRÁCI V JÍTRAVĚ

V neděli 14. května se uskutečnila cyklopouť od svaté paní Zdislavy z Jablonného v Podještědí ke svatému Pankráci v Jítravě. Letos se jednalo již o druhý ročník a ke svatému Pankráci připutovalo necelých dvacet cyklo poutníků. Poutní mši svatou ke cti patrona farnosti Jítrava sv. Pankráci sloužil kanovník Karel Havelka, který v době kdy byl generálním vikářem litoměřické diecéze velice podporoval poutnické ubytování na faře v Jítravě, která i dnes tomuto účelu opět slouží. Mši svatou krásně doprovodila svým zpěvem schola od svaté Zdislavy. Na závěr bohoslužby administrátor farnosti Jítrava jáhen Michal Olekšák všem přítomným poděkoval a otci Havelkovi za farnost pogratuloval k jeho nadcházejícím sedmdesátinám a popřál brzké uzdravení P. Mayerovi OP, když se během letošní poutě smolně zranil. Celá pouť byla tradičně zakončena agapé na zahradě fary v Jítravě s možností si celou opravenou faru prohlédnout za doprovodu paní Radky Šturmové, která se o faru stará.Křišťálový víkend

Dnešní naprosto úžasné dvě hodiny v našem kostele sv. Pankráce v Jítravě. Lidé už půl hodiny před zahájením čekali na otevření kostela a prohlídnutí si našeho skleněného Božího hrobu, který byl v letošním roce znovu objeven. Během dvou hodin se přišlo na skleněný Boží hrob podívat několik stovek návštěvníků. Po celou dobu svým slovem návštěvníky doprovázel administrátor naší farnosti, jáhen, Michal Olekšák, který poutavou formou hovořil, jak byl oltář nalezen a vysvětloval smysl Božích hrobů, které se stavěli.

V některých okamžicích byl kostel natolik zaplněn, že se stála i fronta ke skleněnému oltáři. Bylo možné si také prohlédnout místo nálezu a mnoho jiných zákoutí kostela. Vzácnou návštěvou byl také hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta, který náš kostel navštívil poprvé.

Naše poděkování patří organizátorům Víkend Křišťálového údolí Crystal Valley Weekend za zařazení našeho skleněného oltáře do programu, paní radní pro kulturu Libereckého kraje Květě Vinklátové za nápad zapojit se do této mimořádné události v našem kraji, Fara Jítrava paní Radce Šturmové za fotografie, ale to nevětší poděkování patří vám všem návštěvníkům, kteří jste v neděli 13.listopadu do našeho kostela zavítali a společně s námi prožili, pevně věříme, krásné a požehnané odpoledne.NOC KOSTELŮ 2022

Nádherná atmosféra a velký zájem o náš kostel sv. Pankráce v Jítravě, který na NOCI KOSTELŮ 10.6.2022 navštívilo skoro 190 hostů, bylo pro nás velkým potěšením. Program zahájil překrásný koncert sboru Cum decore pod vedením sbormistra pana Čeňka Svobody. Překvapení, které vydal náš kostel je skleněný oltář Božího hrobu. Jeho zhlédnutí přilákal spoustu lidí, příběh jeho nalezení, představil a vyprávěl administrátor farnosti Michal Olekšák. Večer se rozezněly i naše varhany a zvon, díky dceři naší pastorační asistentky paní Radky Šturmové, která v tu chvíli již seznamovala návštěvníky také s naší Fara Jítrava, která se otevřela k prohlídce a kde byla přichystána ochutnávka mešních vín. 

Všem vám moc děkujeme za návštěvu našeho kostela a fary v Jítravě. 


Farní piknik

Náš kostel opět ožil a byl netradičně plně obsazen, a to díky nové pouti, která je prvním plodem synody ve farnosti v Jablonné v Podještědí. Cyklo-pouť ke svatému Pankráci ve Farnost Jítrava, která měla svůj začátek u baziliky v Jablonného v Podještědí. Velké poděkování patří otci Pavlovi Maria Mayerovi OP, který sloužil poutní mši svatou, za účasti administrátora farnosti otce diákona Michala. Otec Pavel zároveň od svých farníků, dostal na farní zahradě první gratulace ke životnímu jubileu. Po mši svaté následovalo agapé na Fara Jítrava. Oba administrátoři farnosti Jítrava otec Pavel i otec diákon Michal Olekšák se domluvili, že by mohla vzniknout nová tradice poutě do kostela ke svatému Pankráci v Jítravě. Všem velké Pán Bůh zaplať za organizaci poutě a Fara Jítrava, za zázemí pro agapé. Otázka z poutě: Kolik kostelů zasvěcených svatému Pankráci naleznete v České republice? 


1. BENEFIČNÍ KONCERT


15. června se uskutečnil 1. BENEFIČNÍ KONCERT na záchranu našeho kostela sv. Pankráce v Jítravě. 
Zazněly zde krásné písně sboru Zpěvandule z Mimoně, pod taktovkou sbormistryně paní Reginy Krchňákové. 
Výtěžek z tohoto koncertu, byl uložen na transparentní účet k ostatním darům na opravu kostela.
Velké díky patří administrátorovi farnosti panu Michalovi Olekšákovi, všem dárcům, hostům a hlavně účinkujícím.
Platby přes QR platby

Rádi byste podpořili naší farnost?

Finanční příspěvky můžete zasílat pomocí trvalého příkazu přímo na bankovní účet farnosti, nebo využijte níže uvedených  QR kódů s přednastavenou částkou.

Bankovní spojení Farnost Jítrava, kostel sv. Pankráce: bankovní účet: 107-9497590237/0100 Komerční Banka, a.s. Liberec

DĚKUJEME VÁM!


Veřejná sbírka 

na záchranu kostela sv. Pankráce vyhlášená Římskokatolickou farností Jítrava

Veřejná sbírka
Veřejná sbírka