O nás

FARA JÍTRAVA

HISTORIE 1780 - 2018

Jde o barokní stavbu pocházející z roku 1780 spadající do barokní architektury severních Čech. Společně se zbytky hospodářských budov tvoří památkově chráněný areál. Naproti faře stojí dominanta obce, farní kostel sv. Pankráce z roku 1868. Budova fary se nachází v centru obce na úpatí farského kopce pod Ještědsko-kozákovským hřbetem na horním toku Panenského potoka. Jítrava, dříve Pankratz, je od roku 1968 součástí obce Rynoltice.

Fara Jítrava do konce minulého století sloužila výhradně pro potřeby místního faráře a farnosti, i když poválečným odsunem německého obyvatelstva velice upadla. Dlouhou dobu, až do roku 1990 byla fara neobsazena a začínala chátrat. Její novodobou historii začali psát až děkan P. Antonín Bratršovský z Jablonce nad Nisou společně tehdy ještě s bohoslovcem P. Michalem Podzimkem, kteří požádali litoměřického biskupa Mons. ThDr. Josefa Koukla o možnost faru pronajmout, opravit a přizpůsobit pro letní pobyty ministrantů a mladých rodin z Liberecka.
Fara byla svépomocí zachráněna a netrvalo dlouho a o pobyt na faře, která byla jako jedna z mála v Litoměřické diecézi otevřena, začal být velký zájem, a to i od lidí z jiných částí Čech. O hosty se proto začala starat paní Ludmila Holčíková, jejímž prostřednictvím se fara postupně navracela i ke svému původnímu účelu a pomalu se z ní stávalo opět místo setkávání farnosti a lidí ze širokého okolí.

Fara prošla mnoha proměnami a opravami, které již nevyhovovaly jak standardům, tak zejména bezpečnostním a hygienickým předpisům. Bylo tedy nutné se rozhodnout, zda fara projde náročnou rekonstrukcí či bude nutné její postupné uzavření. Toto nelehké rozhodnutí padlo na nového administrátora farnosti jáhna Bc. Michala Olekšáka, který se rozhodl, že za podpory Litoměřického biskupství faru opraví, aby mohla nadále sloužit svému původnímu účelu a všem lidem. Po čtyřleté finančně náročné rekonstrukci, na kterou si farnost vzala půjčku, byly vybudovány nové pokoje, nové sociální zařízení, rozvody vody a kanalizace, nové topení pro celou faru. Byly odstraněny havarijní části krovů. Nově zatepleny promrzající zdi. Byla vybudována nová čistička odpadních vod, pořízeno kompletní nové vybavení pokojů a dvě moderní kuchyně. Zrekonstruovaná fara nyní přináší nový komfort, ale nic neztratila na svém půvabu barokní fary s jedinečným rodinným zázemím. Fara nyní bude sloužit jak pro účely farnosti, jako je setkávání, svatby, křtiny, duchovní obnovy, tak i pro lidi žijící mimo farnost nebo církev, kteří v dnešní hektické době hledají klidné zázemí k odpočinku nebo netradiční klidné místo pro své aktivity a projekty. Věříme, že tím vším pro Vás právě fara v Jítravě bude.