Ubytovací řád Fary Jítrava• Každý ubytovaný host, je povinen seznámit se a dodržovat tento ubytovací řád.

• Po příchodu do objektu se host prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem), bez předložení dokladu totožnosti nemůže být host ubytován.

• Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit správci objektu. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení objektu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit v plné výši.

Příjezd : mezi 16-17 hodinou.

Odjezd: do 10:00 hod.

 V jinou dobu mohou být hosté ubytováni pouze po předchozí domluvě


• Pokoje jsou vybaveny lůžkovinami, povlečením, ručníky a toaletním papírem - vše je zahrnuto v ceně za pobyt.

• Cenu za ubytování platí host předem na bankovní účet formou zálohové faktury dle platného ceníku, ve výjimečných případech a po předchozí domluvě lze ubytování uhradit v hotovosti po příjezdu hosta. Po zaplacení, host obdrží klíč od pokoje a vchodů od objektu.

• Pro udržení čistého prostředí prosíme hosty, aby si při vstupu do budovy řádně očistili svou obuv, a v části ubytovací doporučujeme všem návštěvníkům přezouvat se do obuvi domácí.

• V celém objektu fary je zákaz kouření!! Kouření je povoleno ve venkovním prostoru a pouze na vyhrazených místech, které určil správce objektu.

Je zakázáno vnášet a užívat omamné a psychotropní látky v objektu fary.

V celém objektu fary platí zákaz otevřeného ohně!!

• V době od 22:00 hod. do 6:00 hod. je host povinen dodržovat noční klid!

• Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.), dále osobní počítače a nabíječky mobilních telefonů.

• Děti není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách fary, rodiče nebo dohlížející osoba nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem. Hosté odpovídají za vlastní bezpečnosti i za osoby jim svěřené.

• Od našich hostů očekáváme, že budou udržovat čistotu v objektu i v jeho okolí a budou se chovat šetrně k jeho zařízení.

• Provozovatel ubytování neručí za věci vnesené hostem do objektu fary a za škodu na odložených věcech (klenoty, peníze a jiné cennosti). Prosíme, vždy při odchodu zamykejte pokoj!

• Třídíme odpad a prosíme proto naše návštěvníky, aby do připravených nádob třídili s námi, prosím chovejte se ekologicky.

• Malá zvířata mohou být v objektu pouze se souhlasem správce a jejich majitelé jsou povinni :

- na vyžádání předložit platný očkovací průkaz zvířete

- zvíře nebudou koupat ve sprchách ani umyvadlech

- zvířeti nebudou podávat jídlo na inventáři pro hosty

- dodržují noční klid mezi 22:00 - 6:00 hod.

- neponechají zvíře v pokoji samotné bez dozoru

- pro zvířata bude určeno ubytování pouze ve dvou pokojích (Farářovo apartmá a Kaplanka) v těchto pokojích se zvířata mohou pohybovat pouze v místnostech s linoleem.

• V případě poškození vybavení pokoje nebo společných prostor fary nebo za ztrátu klíčů je provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu. Při ukončení pobytu vždy předávejte všechny klíče od pokojů provozovateli a to i v případě velkých skupin. Za případnou ztrátu klíčů bude hostovi účtována částka jak za nový zámek, tak i za klíče s tím spojené.

• Stání vyhrazené pro hosty nacházející se v přímé blízkosti objektu fary není hlídané, a provozovatel neodpovídá za vzniklé škody na vozidle a věci ponechané v zaparkovaném vozidle. Host si musí vozidlo sám zabezpečit. Za poplatek je možné, parkovat přímo v uzamčeném areálu fary , kde jsou vyhrazena 3 parkovací místa.

• Před Vaším odchodem z fary, prosím uzavřete okna, zhasněte světla a uzamkněte hlavní i zadní vchod do

objektu a branku na zahradu.

• Před ukončení pobytu je nutné uvézt faru do původního stavu - zamést či vyluxovat společné prostory fary, umýt nádobí, svléknout povlečení, vysypat odpadkové koše.

• Při nedodržení ubytovacího řádu je provozovatel oprávněn zrušit hostu ubytování a požadovat úhrady za poskytnuté služby.

• Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt!


Platební podmínky:

Po písemném potvrzení rezervace emailem, je ihned zaslán zálohový doklad. Po uhrazení zálohy ve výši 50% z celkové ceny se stává rezervace závaznou. Platbu je nutné uhradit nejpozději do 14 dnů od vystavení dokladu na účet farnosti.

Doplatek se hradí nejpozději 14 dní před příjezdem.
U pobytů, které se objednávají méně jak 30 dní před nájezdem, se hradí formou zálohy celá částka pobytu.
Peníze na účet prosím hraďte vždy až po obdržení zálohového dokladu a vždy u platby uvádějte variabilní symbol, abychom mohli Vaši platbu řádně přiřadit!

Stornopoplatky:

Uhrazená záloha je vratná při stornování rezervace pronájmu 30 dní před daným příjezdem. V případě zrušení rezervace 10-0 dní před příjezdem je storno poplatek ve výši 100%.
V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká nárok na vrácení finanční částky.

Chcete nás kontaktovat?